Om oss

Excalibur Asset Management är ett litet oberoende fondförvaltningsbolag som förvaltar, administrerar och kontrollerar hedgefonderna Excalibur och Trude.

Produkten

Vårt mål är att erbjuda sparare och investerare produkter som ger en stabil avkastning till så låg risk som möjligt. Avgifterna skall vara i den lägre delen av vad liknande produkter kostar, medan vi strävar efter högsta möjliga kvalitet i förvaltning och administration.

Förvaltningen

Vår idé är att förvaltare jobbar bäst två och två där de delar framgångar och motgångar och hela tiden täcker och ställer upp för varandra. Lång erfarenhet och djup kompetens är ett självklart krav, men de skall också ha bästa stöd i analys och system. Med hjälp att ett internationellt kontaktnät och goda bankkontakter, i kombination med köp av analystjänster från meriterade bolag som BCA, Roubini Global Economics, Pantheon Macroeconomics, SGH Macro Advisors och Medley Global Advisors, har vi skapat en god grund för en framgångsrik förvaltning.

Administrationen

För att allt det praktiska skall fungera med bästa kontroll har vi valt att ha en egen administration. Julie Bonde är administrativ chef och tillsammans med Alexandra Truusööt, Louise Möllander, Robin Fredriksson och Marie Persson hanterar de back-office, mid-office, riskkontroll, andelsägarfrågor och mycket mer. För att det skall fungera med så få personer arbetar vi med tydliga avtal om stöd från underleverantörer som Apriori Advokatbyrå (compliance/regelefterlevnad), LC24 (IT), Fortner (redovisning), Landon Reklam & Design (marknadsföring), KPMG (revision), PWC (internrevision), FCG (Riskkontroll) och SEB (depåförvaltning). På så sätt har vi en kostnadseffektiv och heltäckande hantering av våra komplexa hedgefonder.

Distributionen

Vi är ett produktbolag utan egen försäljningsorganisation och därför koncentrerar vi den egna försäljningen till institutionella placerare och tar hjälp av olika distributörer för att nå ut till privatpersoner. Mikael Friberg jobbar med investerarrelationer, distribution och affärsutveckling. I dagsläget sker distributionen av våra fonder genom Avanza, Nordnet, Fondmarknaden.se, Penser, Carnegie, SEB Asset Management, SHB Luxemburg, Wassum, Consortum, Söderberg & Partner, MFEX och Nasdaq NFM.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Klicka på knappen så hamnar du på vår kontaktsida. Antingen kan du välja en medarbetare beroende på ditt ärende eller så kan du använda formuläret längst ned på sidan så återkommer vi så snart som möjligt.