Värdeutveckling

Avkastningen är beräknad efter alla arvoden, såväl fasta som rörliga. Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.

  • Maj -0,83%
  • Under 2017 -0,13 %
  • Senaste 12 mån -0,09 %
  • Sedan start 0,53 %
  • NAV-kurs 10 053,17

Skrolla horisontellt för att visa mer.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ack.
2017 1,26 -0,75 0,31 -0,12 -0,83 -0,13
2016 -0,22 -1,66 1,34 0,84 -0,10 -1,52 0,97 0,81 -0,68 1,13 -0,87 0,23 0,21
2015 0,30 0,05 0,10 0,46