Trude

TRUDE ÄR EN SPECIALFOND ENLIGT LAGEN (2013:561) OM FÖRVALTARE AV ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER MED INRIKTNING MOT RÄNTE- OCH VALUTAMARKNADEN.

Fonden förvaltas av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Fonden Trude startade som svensk specialfond den 1 oktober 2015. Fonden använder derivatinstrument i betydande omfattning för att effektivisera förvaltningen och skräddarsy önskad riskprofil.

FAKTA OM FONDEN

 • Startdag – 1 oktober 2015
 • Placeringsstil – Credit Relative Value
 • Struktur – Svensk specialfond
 • Basvaluta – SEK
 • Tillsyn – Finansinspektionen (Sverige)
 • Förvaringsinstitut – SEB AB
 • Revisor – KPMG AB, Dan Beitner
 • ISIN – SE0007525803
 • Avgift – Fast 1%, Rörlig 20% över referensränta
 • Referensränta – SEK 3 mån SSVX
 • Köp-/säljavgift – Nej
 • High Watermark – Ja, kollektivt
 • Minimi-investering – SEK 500 000
 • NAV-beräkning/handel – Månad