”Excalibur Fonder förvaltar hedgefonder som ger långsiktig, stabil avkastning och har låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder.”

Välkommen till våra
HEDGEFONDER

excalibur_whitetrude_white

Vi gör det vi kan bäst

Läs mer

Excalibur Fonder har två hedgefonder – Excalibur och Trude – som båda inriktar sig mot den internationella räntemarknaden. De är absolutavkastande och strävar efter att ge en stabil och positiv avkastning oavsett utveckling i aktier, räntor, råvaror eller valutor. Med duktiga och erfarna förvaltare vill vi erbjuda investeringsprodukter främst till institutionella investerare som söker stabil avkastning till förhållandevis låg risk och som värderar djup kompetens och stort engagemang.

Läs mer
Excalibur

Excalibur

Vår räntehedgefond som är absolutavkastande och riktningsoberoende och strävar efter en avkastning över referensräntan på 3-5% till en låg risk.

Läs mer
Trude

Trude

Vår kredithedgefond som är absolutavkastande och riktningsoberoende och strävar efter en avkastning över referensräntan på 5-10% till en medelhög risk.

Läs mer

Excalibur & Trude - vad är skillnaden

Läs mer

Räntehedgefonden Excalibur är vår flaggskeppsfond och har funnits sedan 2001. Målsättningen är skapa en avkastning över referensräntan på 3-5 procent till en så låg risk som möjligt. Den agerar framförallt i svenska, europeiska och amerikanska höglikvida ränteinstrument. Positionstagningen avgörs till största delen av den makroekonomiska utvecklingen och centralbankernas agerande.

Kredithedgefonden Trude är ett nytillskott från hösten 2015. Efter en lång period med sjunkande räntor och kreditspreadar, och myndigheter som ställer allt högre krav, ser vi stora möjligheter med en riktningsoberoende kredithedgefond. Trude kommer med avancerade kvantitativa modeller och djup kreditanalys ha som målsättning att skapa en avkastning över referensräntan med 5-10 procent.

Läs mer
  • Augusti +0,55 %
  • Under 2016 +0,40 %
  • Senaste 12 mån -0,39 %
  • Sedan start + 119,28 %
  • Nav kurs 11 909,37
  • Augusti +0,81 %
  • Under 2016 +0,41 %
  • Senaste 12 mån +0,86 %
  • Sedan start +0,86 %
  • NAV-kurs 10 086,39

Nyheter

Månadsbreven för augusti publicerade

Augusti gav ett stabilt positivt resultat för både Excalibur och Trude trots sommarlugn och små rörelser. Avkastning efter avgifter hamnade på +0,55 % för Excalibur…

Läs mer

Månadsbreven för juli publicerade

Både Excalibur och Trude rekylerade efter Brexit och hade en bra månad. En återhämtning skedde i en lugn juli-handel där Excalibur drog fördel av positioneringen för…

Läs mer

Personal

Excalibur Asset Management AB

556677-7396
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr
SE-111 45 Stockholm
Tel: 08 - 599 295 10
Fax: 08 - 599 295 20
E-post:admin@excaliburfonder.se

Erkännanden

ÅRETS HEDGEFOND 2010

Juryns motivering: “Årets hedgefond har lyckats med det som många fondförvaltare bara drömmer om. Tio år i rad med positivt resultat.” — Privata affärer

ÅRETS HEDGEFOND 2012

Juryns motivering: “Favorit i repris. Tredje titeln för lågriskfonden som stadigt klättrar uppåt.” — Privata affärer

GÅVOR

 

childrens_equal_rights_sponsorsknapp (002)         Rädda Barnen banner_240x400_sv_2016Logo_Foretagsvan_2016_sv